Praktisch

Tarieven & Vergoedingen
GZ-psychologen zijn in het BIG register ingeschreven en de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars, buiten het verplichte (en vrijwillige) eigen risico. Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Als er na de intake blijkt dat er sprake is van een psychische stoornis, heb je recht op vergoeding van de behandeling vanuit de basisverzekering. Als blijkt dat er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen het intake- en adviesgesprek vergoed. Daarna zal ik je terugverwijzen naar de huisarts of met je meedenken welke andere mogelijkheden er zijn, maar je hebt ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Voor het vergoed krijgen van het behandeltraject, heb je altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist. Het is niet nodig om toestemming te vragen aan de verzekeraar.

De overheid heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2022 een ander bekostigingsmodel is gekomen. Er wordt er nu gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover kun je vinden via: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf 

Waarneming & Samenwerking:
Ik werk met een professioneel netwerk van o.m. psychologen, psychiater, huisartsen fysiotherapeuten en vakgenoten. Ik werk intensief samen met Janneke Hoogeveen (www.psychologen-praktijkbalans.nl), werkzaam in Schiedam en Frederike Dekkers (www.fdekkers.nl), Marina Marinkovic (www.jouwpsychotherapeut.nl) en Suzanne Stok (www.escutar.nl), werkzaam op dezelfde locatie. Tijdens vakanties (of onverhoopte langere afwezigheid) worden er, indien nodig, afspraken met hen gemaakt over waarneming van de behandeling.

Afzeggen van een afspraak:
Bij onverhoopte verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefonisch afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen ben ik genoodzaakt om de voor gereserveerde tijd middels een factuur van 45 euro in rekening te brengen als je afwezig bent zonder berichtgeving en €25 als je de afspraak afzegt binnen 24 uur.

Kwaliteitsstatuut
Ik ben in het bezit van het kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut heeft als doel om inzicht te geven hoe Praktijk Flint de geestelijke gezondheidszorg organiseert en de kwaliteit van de zorg borgt. Zo kun je een weloverwogen keuze maken of je bij mij in zorg wenst te komen.

Klachtenregeling
Indien je een klacht hebt over mij of mijn behandeling dan hoop ik dat je mij hier van op de hoogte stelt zodat we samen kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen. Tevens is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP en de LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/)

Voor meer informatie over kwaliteitscriteria, beroepscode en klachtenregeling verwijs ik naar de volgende websites:
www.bigregister.nl,
www.nvgzp.nl
www.emdr.nl,
www.lvvp.info,
Kwaliteitsstatuut-ggz-vrijgevestigde

Privacy Statement