Aanmelden

Intake

Behandelaanbod

Werkwijze

Aanmeldprocedure:
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts, met daarin een verwijzing naar de ‘Basis GGZ’. De meest snelle manier is een mail sturen naar info@praktijkflint.nl. In principe kun je binnen enkele weken terecht voor een intake-gesprek en behandeling. Soms kan dit langer gaan duren en plaats ik je, indien gewenst, op de wachtlijst.

Intake
Tijdens de intakefase staan we stil bij jouw klachten, het ontstaan hiervan en jouw levensgeschiedenis. Ook zal gevraagd worden een klachtenlijst in te vullen. Verdere zaken die bij de intake ter sprake komen zijn: de diagnose, de behandeldoelen/wensen, het behandelplan, waarna de behandeling gestart wordt.

Behandelaanbod
Praktijk Flint heeft een breed behandelaanbod, passend bij de meest voorkomende psychische klachten.

Behandeling geschiedt voornamelijk volgens de Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie en EMDR en oplossingsgerichte interventies. Cognitieve gedragstherapie (CGt) is, evenals Schematherapie, wetenschappelijk ondersteund, bewezen effectief en gericht op spoedig herstel.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Inmiddels is deze techniek verder ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode en wordt ook gebruikt als onderdeel van andere behandelingen.
Binnen mijn werkwijze is er meer dan voldoende ruimte tot aansluiting bij jou als persoon. Uitgangspunt is middels een veilige behandelrelatie te komen tot een situatie waarin je je eigen balans hervindt en verder kunt. Sessies vinden plaats in overleg, meestal met een frequentie van wekelijks/tweewekelijks (45 of 30 minuten). Evaluatie van de behandeling vindt plaats op regelmatige basis.

Je kunt tevens terecht voor verkort / uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek, ADHD-onderzoek en onderzoek naar ASS.